Organisatiecoaching

Veel organisaties waar veranderingen worden doorgevoerd, hebben behoefte aan professionele organisatiecoaching. janse & broeders kan u hierbij van dienst zijn.

Organisatiecoaching biedt uitkomst

Veranderingen binnen uw organisatie vergen vaak veel van uw werknemers. Vaak is het lastig te voorspellen wat voor consequenties veranderingen zullen hebben, daarnaast moeten deze veranderingen na de invoering worden bekeken om eventuele problemen direct aan te pakken. In de praktijk blijkt echter dat dit niet altijd even eenvoudig is. Het komt geregeld voor dat veranderingen verzanden, of toch niet de gewenste resultaten opleveren. Werknemers vallen terug in oude gewoontes, die eigenlijk niet meer werken in de vernieuwde organisatie. In zo’n geval kan organisatiecoaching uitkomst bieden.

Organisatiecoaching zonder terugval

Janse & Broeders heeft al jaren ervaring op het gebied van organisatiecoaching, het belegt de verandering waar die dient plaats te vinden. Op de werkvloer. Juist dáár moet de dialoog plaatsvinden, moeten constructieve gesprekken worden gevoerd en zaken helder worden gemaakt en opgelost.. Onze aanpak sluit naadloos aan en stimuleert de betrokkenen om de automatische piloot uit te zetten en effectiever gedrag te ontwikkelen. Bovendien laten we u niet met lege handen achter; we reiken een sturings- en hanteringsinstrumentarium aan om te zorgen dat niemand terug valt in zijn of haar oude routine.

Organisatiecoaching met preventieve werking

Onze werkwijze heeft al vele malen bewezen zeer effectief te zijn. Dat komt voor een groot deel doordat de implementatie direct plaatsvindt en het gedrag al vanaf het begin verandert. De organisatiecoaching richt zich op de organisatie als geheel, het maakt inzichtelijk waarom het loopt zoals het loopt en richt zich op hoe het beter kan werken.  Daarbij zorgt het inzicht dat men verkrijgt voor een preventieve werking, waardoor organisaties in staat zijn om in de toekomst sneller bij te sturen.

Daarom kiest u voor Janse & Broeders

N

Jarenlange ervaring

Ons team bestaat uit zeer kundige professionals die een jarenlange ervaring hebben op het gebied van organisatiecoaching.

N

Organisatiegericht

We interveniëren in de organisatie als geheel. De integrale aanpak maakt het mogelijk terugkerende organisatievraagstukken op te pakken en op te lossen.

N

Organisatieadvies op maat

Afhankelijk van uw specifieke situatie bekijken we welke stappen er wenselijk en nodig zijn bij de coaching.

N

Werkt direct

Het stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid, waardoor verbeteringen en veranderingen direct worden gerealiseerd en beklijven, zonder ingewikkelde implementatie.

N

Efficiënte aanpak

Korte trajecten per organisatieonderdeel; dit maakt het proces overzichtelijk, bespaart kosten en medewerkers blijven betrokken

N

Continu proces

Organisatiecoaching is een continu proces. We reiken alle tools en kennis aan om te voorkomen dat men terugvalt in oude routines.

Wilt u meer weten over organisatiecoaching?

We komen graag bij u langs om u meer te vertellen over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Organisatiecoaching: Wij helpen u graag

Janse & Broeders is uw partner als het aankomt op het verbeteren van de samenwerking. Middels organisatiecoaching helpen wij u en uw werknemers om inzicht te krijgen in veranderingen binnen de organisatie, en leren we hoe men daar op een effectievere manier mee omgaat. Met al meer dan 17 jaar ervaring in het ondersteunen van organisaties kunnen we ook uw bedrijf een optimale begeleiding bieden.