Samenwerken in een team

Samenwerken in een team is niet altijd even vanzelfsprekend. Janse & Broeders kan uw personeel laten zien dat samenwerken in een team ook anders kan

Samenwerken in een team niet vanzelfsprekend

Van veel werknemers wordt verwacht dat zij goed en efficiënt kunnen samenwerken in een team. Maar samenwerken in een team is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Managers ervaren vaak uiteenlopende problemen als het aankomt op samenwerken in een team: onderlinge conflicten, miscommunicatie, spanningen, een hoog verzuim, een onduidelijke taakverdeling… dergelijke zaken leiden doorgaans al snel tot een stagnatie, en mogelijk zelfs het falen van een project. Janse & Broeders kan u en uw team helpen dit soort problemen op te lossen en te voorkomen.

Samenwerken in een team: gerichte coaching

Middels korte maar doelgerichte teamcoaching kunnen wij u en uw personeel helpen om inzicht te krijgen in hoe de huidige situatie heeft kunnen ontstaan, wat er moet gebeuren om de problemen te verhelpen en hoe toekomstige problemen voorkomen kunnen worden. De teamleden leren verantwoordelijkheid te nemen en elkaar op correcte wijze aan te spreken, met als uiteindelijk het resultaat dat zij leren hoe zij optimaal kunnen samenwerken in een team.

Samenwerken in een team: onze aanpak

Onze aanpak is kort maar krachtig. Tijdens een speciaal afgestemd traject van ongeveer 4 dagen analyseren we hoe de huidige situatie is ontstaan, en wat de oorzaken zijn van de problemen met betrekking tot het samenwerken in een team. We werken met de vervolgvragen van het management en de teamleden, en bespreken wat er nodig is om het samenwerken in een team te verbeteren. Afhankelijk van uw specifieke situatie bekijken we welke stappen er nodig of gewenst zijn.

Daarom kiest u voor Janse & Broeders

N

Ruime ervaring

Janse & Broeders heeft al meer dan 17 jaar ervaring in het ondersteunen van organisaties op het gebied van samenwerken in een team.

N

Versneld proces

Wij verzorgen diverse trainingen, workshops en personal coaching sessies om waar nodig het proces te versnellen.

N

Systematische werkwijze

Wij maken gebruik van een systematische werkwijze die snel inzicht geeft in, de kern van het probleem raakt en een oplossing biedt.

N

Geen oordeel

Er wordt geen oordeel geveld in de zin van wat goed of fout is; onze aanpakt richt zich op onderzoeken wat er beter werkt.

N

Minimale kosten

Het traject is kort en neemt slechts enkele dagen in beslag. Hierdoor zijn de kosten die u investeert minimaal.

N

Zonder terugvallen

We reiken een sturings- en hanteringsinstrumentarium aan om het proces continu op koers te houden. Dit voorkomt dat men weer terugvalt in de oude routine.

Behoefte aan een gratis advies gesprek?

Laat ons u vertellen hoe wij uw personeel kunnen helpen om het samenwerken in een team soepeler, efficiënter en aangenamer te laten verlopen.

Samenwerken in een team? wij helpen u graag!

Janse & Broeders heeft een ruime kennis en ervaring als het aankomt op samenwerken in teams. Wij hebben de afgelopen 17 jaar een grote expertise verworven en weten als geen ander hoe we ervoor kunnen zorgen dat werken weer echt samenwerken in een team wordt. Wij reiken u de benodigde kennis en tools aan en verzorgen verschillende trainingen en workshops waarmee het proces kan worden versneld.