Teamontwikkeling en teambuilding

Meten en ontwikkelen van effectief teamwork

Effectief teamwerk ontstaat niet vanzelf. Teamontwikkeling vraagt om investeringen en teambuilding. Maar waar stop je energie in? Waarin investeer je? Is het team of afdeling wel toe aan nieuwe stappen? Of moet er eerst schoon schip gemaakt worden? Welke prioriteiten moet je stellen? En wat levert het op?

De teamscan geeft antwoord op deze vragen door te meten in welke ontwikkelingsfase het team zich bevindt. De teamscan bestaat uit 12 multiple-choice vragen en geeft het team en leidinggevenden helder inzicht in de stappen die gezet dienen te worden.

+

Een uitgebalanceerde mix

Op basis van de scan zoeken wij samen met u naar de balans tussen de zakelijke kanten van teamontwikkeling (prestatiesturing, structurering van werk, optimalisering van klant leverancier relaties), als de moeilijk grijpbare groepsdynamica (communicatie, normen en waarden in groepen, gedragspatronen in het team). Deze mix van “harde” en “zachte” ingrepen in teamontwikkeling vormen de basis om de levensvatbaarheid van groepen te vergroten. Een gezonde mix van samen, presteren en innoveren.

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is het groeien van de zelfstandigheid van een team in relatie tot het vergroten van de teameffectiviteit. We kunnen 3 ontwikkelingsfases onderscheiden: beginnend (basis), gevorderd en professioneel. Iedere fase van teamontwikkeling heeft een aantal kenmerken, waardoor de teamstatus te meten is. Ook is vanuit de kenmerken van de verschillende fases de gewenste situatie te beschrijven en kan vanuit de meting een keuze worden gemaakt voor volgende stappen in de ontwikkeling van teams en groepen.

Vul jouw gegevens in