& Aanbevelingen

“Groeien is een proces van bewegen en afscheid nemen van datgene wat achter je ligt. Dat vraagt om acceptatie, lef en durven loslaten. Wij hebben meerdere malen met janse & broeder samengewerkt binnen verschillende afdelingen in de GGZ waarin dit proces van groei en ontwikkeling tot stilstand was gekomen, met alle negatieve gevolgen van dien. Door hun systemische analyse en het hanteren van organisatie-opstellingen hebben zij ons meerdere malen geholpen om teams, die te maken hadden gekregen met calamiteiten, via een proces van waarneming en acceptatie, weer in de beweging te zetten richting groei en functionele samenwerking. Zij weten in korte tijd grote veranderingen te bewerkstelligen, die lang doorwerken.”

Charles van der Weide

circuitmanager behandelzaken , GGZ Drenthe

“Wieger heeft mijn team en mijzelf (als teamleider) in een aantal sessies prima gecoached. Daarbij is ieders rol helderder geworden en zijn enkele misverstanden opgeruimd. Alle stappen zijn genomen na een zorgvuldige afstemming vooraf. Door Wiegers integere persoonlijkheid verliep dit proces op een natuurlijke wijze, zonder dat medewerkers zich gekwetst hebben gevoeld. Het resultaat is een prettiger sfeer op de afdeling. Hierdoor heeft men meer over voor elkaar, wat heeft geleid tot betere resultaten. Wieger is het aanbevelen meer dan waard!”

Peter van Eendenburg

Manager Backoffice & Collecting , ENGIE

“Jouw/jullie sessie heeft op mij als mede-directeur van de Gooiconsultgroep op twee manieren diepe indruk gemaakt. Enerzijds heeft dit betrekking op de diepgang die jullie door de aanpak in korte tijd wisten te bereiken. Diepgang als het gaat om historische mechanismen van de organisatie en de mensen die erin werk(t)en. Door vanuit dit inzicht op een veilige manier te experimenteren en dus ook te ervaren wat er gebeurt als je dit wilt veranderen wordt de samenhang maar ook de richting heel helder. Het inzicht op dat moment is bijzonder impactvol en waardevol.

De duurzaamheid van dit inzicht en deze leerervaring is tot en met de dag van vandaag aanwezig. Bij veel ontwikkelingen in de organisatie van de afgelopen drie jaar is het inzicht en de leerervaring van jullie sessie gebruikt als toetssteen als het gaat om het beoogde effect en de beoogde bijdrage aan de organisatie. De factuur op het moment van de interventie staat achteraf niet in verhouding met de waarde die het ons als organisatie en mij als mede-directeur heeft gebracht.”

Rick de Rijk

Directeur, Gooiconsult Groep

“Er is rust op de afdeling, personeel heeft het naar de zin, patienten en familie geven aan tevreden te zijn over de zorg (een enkeling kan ook vergelijken, ze zien duidelijke verbeteringen). We zijn erg tevreden over het proces dat jij begeleid hebt, en blij dat we dit op tijd hebben onderkend en opgepakt. Op bepaalde punten hebben we zelf ook een spiegel voorgezet gekregen. Dat hebben we opgepakt, en daarmee is er meer ruimte en rust. Ik vind dat je snel zicht hebt gekregen op wat er speelde en dit op een prettige en integere manier hebt opgepakt.”

Alette Kleinsman

psychiater/directeur , GGZ Breburg