& Zelfsturende teams

Wilt u dat uw teams meer eigenaarschap gaan tonen en beter gaan presteren?

 

Wilt u dat uw teams ondernemerschap tonen, zelforganiserend zijn, een hoge kwaliteit bieden, verantwoordelijkheid pakken als het even tegen zit en onderlinge conflicten constructief weten op te lossen?

Dat kan. Zelfsturende teams kunnen dat bieden (ook wel zelforganiserende, autonome teams genoemd).

Betere resultaten

Meer autonomie laag in de organisatie leidt tot betere resultaten. Het betekent minder management en staf, de professional centraal en de organisatie gericht op de klant. De transitie naar meer autonomie leidt tot kwalitatief betere resultaten, kostenreductie en tevredener personeel en klanten.

Dat werkt alleen als het past bij de organisatie en u voldoet aan de randvoorwaarden voor succes. Dat vraagt van u een gedegen oriëntatie en voorbereiding.

janse en broeders helpt u daar graag bij.

Een eigen veranderstrategie

Onze filosofie is dat zelfsturing een veranderingsproces is, dat uit de organisatie zelf vorm dient te krijgen. Elke organisatie ontwikkelt een eigen veranderstrategie, die past bij waar de organisatie nu staat en de geschiedenis die ze met zich meedraagt. Natuurlijk zijn er ‘best practices’, logische stappen die te zetten zijn en daar maken we ook graag gebruik van.

Andere manier van kijken en sturen

Het paradoxale van zelfsturing is dat het niet vanzelf gaat. Het vraagt juist sturing, maar wel een andere dan de top-down sturing. Er dient een nieuw samenspel te gaan ontstaan tussen management, ondersteunende diensten en de professionals in de teams. Dat gaat niet vanzelf en vraagt een zeer precieze begeleiding. Organisaties die er te makkelijk over denken, stranden onherroepelijk. Het vraagt een wezenlijke andere manier van kijken en werken.

Wilt u daar meer over weten? Neem contact op.

Maak kennis met zelfsturing

Maak eerst kennis met andere organisaties die een succesvolle invoering achter de rug hebben. Wij regelen graag een bezoek voor u.

 

Lees onze blogs over zelfsturing.

Lees ons whitepaper: De Do’s and Don’ts bij zelfsturing.

Kijk hoe zelfsturend de teams al zijn en gebruik de teamscan.