& Training Systemisch Veranderen

Organisatieopstellingen in combinatie met andere krachtige interventiemethoden.

 

U kent het wel. Lastige en complexe situaties waar u de vinger niet achter krijgt.

U bent adviseur, projectleider of manager. Ook al bent u goed in uw vak, toch merkt u dat sommige situaties u ontglippen. Hoe meer u dan doet, hoe verder u er in vast raakt. Problemen blijven zich herhalen. U weet waar het aan ligt, maar u krijgt de vinger er nog niet achter.

 

Waar gaat u aan voorbij?

Is er iets dat u ongemerkt over het hoofd ziet? Worden er zaken buitengesloten die u, uw team, uw organisatie liever niet onder ogen willen zien?  Zou dat ondermijnend werken voor de veranderingen die u wilt?

U voelt aan dat dat wel eens het geval zou kunnen zijn. En dan komen er heel andere oplossingen in beeld. Tegelijk maakt dat onzeker. En dan zijn de gebaande paden heel verleidelijk.

 

De training ‘Systemisch Veranderen’ helpt.

De training ‘Systemisch Veranderen’ biedt u een stevige impuls om uw interventierepertoire bij dergelijke lastige en complexe situaties te versterken. Daarmee kunt u mensen, teams en organisaties inspireren tot diepgaande verandering. Het systemisch werken met organisatieopstellingen staat centraal en wordt gecombineerd met verwante systemische interventiemethoden. U leert om meer afstand te nemen van de situatie waar u in zit, te kijken los van de ideeën en oordelen die u heeft, u open te stellen voor de krachten die er werken, de samenhang beter te begrijpen en van daaruit tot diep werkende interventies te komen. U heeft  direct meer impact.

 

De training levert u het volgende op:

 • u kunt werken met ‘organisatieopstellingen’ binnen verschillende settings;
 • uw interventierepertoire is daarnaast aangevuld met enige verwante methoden, zoals de ‘operationele krachtenveldanalyse’, de ‘solution focused approach” en teaminterventies;
 • u hebt beter zicht op uw eigen patronenom te voorkomen dat u uzelf in de weg zit en om voluit te werken vanuit uw kracht;
 • u hebt veel geoefend met mededeelnemers in de training, in uw intervisiegroep, tussendoor in uw eigen praktijk en aan het slot met klanten die wij uitnodigen;
 • u en uw doelgroep merken dat uw interventies meer impact hebben en dat is direct merkbaar in uw zakelijke resultaten;
 • veel persoonlijke aandacht, betrokkenheid en nieuwsgierigheid naar uw individuele situatie; een onvergetelijke leerervaring, waar u steeds weer voordeel van hebt.

 

Deelnemersprofiel

U bent adviseur, projectleider of manager. U hebt ruime ervaring met het leiden of begeleiden van veranderingsprocessen. U heeft het nodige geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling en u bent u bewust van uw eigen sterktes en zwaktes. U zoekt aanvullende kennis en inzichten over de werking van complexe verandervraagstukken, waardoor u energieker en effectiever kan omgaan met veranderingen.

 

Wat maakt ons uniek?

De begeleiders Wieger Janse, Hetty Broeders en Jan den Hollander hebben aan den lijve ondervonden hoe het is om complexe veranderingen binnen en tussen organisaties te leiden en te begeleiden. Het systemisch werk heeft hen, ieder op zijn eigen manier, geholpen om meer grip te krijgen op dergelijke complexe processen. Zij zijn enthousiast dat de onderlinge samenwerking hen heeft uitgedaagd om hun praktijkervaringen samen te brengen in een unieke en spannende training. Een training die naadloos aansluit op de praktijk van alledag.

Waar bestaat het programma uit?

De training is opgebouwd uit 7 blokken van 2 dagen (5 dagdelen), die verspreid zijn over 8 maanden. Tussentijds komt u 5 maal bij elkaar in een intervisiegroep. Voorafgaand aan het traject heeft u een intakegesprek. Tijdens het traject heeft u de mogelijkheid om 2 maal mee te doen aan een workshop familieopstellingen. De totale tijdsinvestering bedraagt ongeveer 130 uur.

 

Module 1  Basis voor systemisch werken

Begeleiding:  Wieger Janse / Hetty Broeders

In dit blok zullen we de basis leggen voor de training.

U zult reflecteren op uw eigen manier van veranderen en met elkaar gaan onderzoeken wat de werking daarvan is. We zullen u daarnaast uitnodigen om te gaan kijken vanuit verschillende perspectieven, voorbij te gaan aan uw eigen kaders, u in te leven in meerdere posities en van daaruit het geheel meer gewaar te worden.

Organisatieopstellingen en de Theory U (Otto Scharmer) zullen u daarbij helpen. U gaat de meerwaarde daarvan ervaren, waardoor uw interventies veranderen.

Onderwerpen zijn:

 • Eigen rollen en ambities in veranderingsprocessen.
 • Werken vanuit meervoudig perspectief, systemisch werken en organisatieopstellingen.
 • Theory U: het proces van diepgaand leren en interveniëren.
 • Het systeem gewaarworden en systemische gespreksvoering aan de hand van eigen cases.

 

Module 2  Grip op de organisatiedynamiek: werken met opstellingen

Begeleiding: Hetty Broeders / Wieger Janse

In dit blok zullen we het werken met opstellingen en het begeleiden daarvan verdiepen.

Onderwerpen zijn:

 • Gespreksvoering en analyse.
 • De verschillende stappen in de begeleiding van een opstelling
 • Theorie over de verschillende dynamieken in organisaties.
 • Dynamieken in een organisatieopstelling leren onderscheiden.
 • Verschillende eenvoudige opstellingsvarianten.
 • Werken in een 1 op 1 situatie.

 

Module 3  De persoonlijke verdieping in uw rol als professional

Begeleiding: Hetty Broeders / Wieger Janse

In dit blok staat de verdieping in uw persoonlijke ontwikkeling als professional centraal. Er wordt onderzocht wat de invloed is van familiedynamieken op uw leiderschapskwaliteiten, op uw functioneren en handelen en op uw plek in de organisatie. Er zal gekeken worden naar de verschillende effecten van familiedynamieken en de wijze waarop u daarmee om kunt gaan.

Onderwerpen:

 • Invloed van uw familiedynamiek op uw werk.
 • Wat in uw werk triggert uw familiedynamiek.
 • Invloed van de kwaliteiten uit uw familie op uw werk.
 • Herhaling van de verschillende interventievormen en stappen in het begeleiden van een opstelling.
 • Gebruik van taal tijdens een opstelling.

 

Module 4  Teamontwikkeling: probleemgericht en oplossingsgericht werken

Begeleiding: Wieger Janse / Hetty Broeders

Dit blok staat in het teken van teamontwikkeling. Daarbij gaat u het verschil ervaren tussen probleemgericht en oplossingsgericht werken. We zullen kijken naar de systeemdynamiek van teams en zullen oefenen met interventies waarbij groepsdynamisch werk en het systemische werk elkaar versterken.

Onderwerpen zijn:

 • Teamontwikkeling
 • Probleemgericht en oplossingsgericht werken.
 • Interventies in teamontwikkeling aan de hand van eigen cases
 • Integratie van de verschillende interventievormen.

 

Module 5  Open procesdesign: van systeemanalyse tot aanpak

Begeleiding: Jan den Hollander / Wieger Janse

U zult leren werken met het open procesdesign, via de ‘operationele krachtenveldanalyse’ onderzoeken welk effect welke handeling heeft en het toepassen op de eigen casuïstiek. Op deze wijze ontwikkelt u stappen in een veranderaanpak. Tussen de module 5 en 6 gaat u aan de slag met uw eigen casuïstiek en ontwikkelt u een veranderstrategie.

Onderwerpen zijn:

 • De dynamiek in kaart brengen, het proces als interventie.
 • Het analysegesprek: langszij komen.
 • Van inhoud naar krachtenveld tot actie.
 • Integratie met de organisatieopstelling
 • Het ontwikkelen van een veranderstrategie

 

Module 6  Open procesdesign: van systeemanalyse tot aanpak

Begeleiding: Jan den Hollander / Wieger Janse

Deze module gaat u uw veranderstrategie verder verdiepen. U zal leren waar de onveranderbaarheid in uw casus zit en hoe u daarmee omgaat. Hoe u dat kan hanteren en toch uw doelen kan bereiken. Op deze wijze ontwikkelt u een strategie waarmee u het veranderproces effectief weet te beïnvloeden.  Onderwerpen zijn:

 • De gronddynamiek van de organisatie in kaart brengen.
 • Van oplossen naar hanteren.
 • Hanteren van dilemma’s
 • Integratie van het systemisch kijken en werken.

 

Blok 7 Integratie: naar duurzame verandering en ontwikkeling

Begeleiding: Jan den Hollander / Hetty Broeders / Wieger Janse

Tijdens dit blok kijken we naar hoe de training heeft doorgewerkt en waar u nu staat als individu en als groep. We zullen terugblikken naar uw veranderopgave en hoe uw interventierepertoire gaandeweg vorm heeft gekregen. Er wordt aandacht besteed aan hoe u het dynamisch proces van leren, veranderen en vernieuwen gaat continueren.

Wij nodigen enkele van onze klanten uit die hun vraagstukken zullen inbrengen. Ieder zal een vraagstuk van een klant begeleiden. U zult methoden uit de training in combinatie met de eigen begeleidingsmethoden en -stijl toepassen.

Locatie en data

De training bestaat uit 15 dagen van 09:30 tot 17:30 uur en is verdeeld over 7 modules en 2 workshops.

Module 1: 19 en 20 september 2023
Module 2: 24 en 25 oktober 2023
Workshop: 15 november 2023
Module 3: 12 en 13 december 2023
Module 4: 23 en 24 januari 2024
Workshop: 14 februari 2024
Module 5: 5 en 6 maart 2024
Module 6: 3 april 2024
Module 7: 17 en 18 april 2024

De bijeenkomsten vinden plaats op Landgoed Huis Te Eerbeek, te Eerbeek. Goed bereikbaar. De workshops familieopstellingen worden op een mooie locatie in Joppe gehouden.

Deelname en investering

De training gaat uit van HBO/universitair denk en werkniveau.

Het aantal deelnemers is minimaal 12 en maximaal 18.

De training kan alleen als geheel gevolgd worden.

De trainingskosten zijn inclusief trainingsmateriaal, intake, 2 workshops familieopstellingen, intervisie, een uitgebreide syllabi en verblijfskosten en bedragen € 5950,- (vrijgesteld van BTW).

We hebben nu een zeer interessant aanbod. De snelle beslisserprijs bedraagt namelijk
€ 3800,- . Dit is inclusief workshops familieopstellingen, intervisie, trainingsmateriaal en verblijfkosten.

Na 24 juni gaat de prijs met € 1000,- omhoog. Uiteindelijk loopt de prijs op tot € 5950,-. De originele vaste prijs.

Informatie, inschrijving en voorwaarden

U kunt u het makkelijkst aanmelden door een mail te sturen met u gegevens. U kunt natuurlijk ook bellen.

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Na het verzenden van het aanmeldingformulier is uw aanmelding definitief. Na het betalen van de factuur bent u verzekerd van deelname. Door u aan te melden voor deze training gaat u akkoord met de in deze brochure vermelde inschrijvingsvoorwaarden. Uiterlijk een week voor aanvang ontvangt u een herinnering en routebeschrijving.

Annulering kan tot een maand voor aanvang. Hiervoor wordt € 150,- administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf een maand voor aanvang van de training bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Vraagt u zich af of de training iets voor u is?

Of zou u eens willen praten met een voormalige deelnemer? Schroom niet om te bellen of te mailen. Dat stellen we zeer op prijs. Neem contact op. Bel naar 0575-490642.

Meld u nu aan!

We hebben nu een zeer interessant aanbod. De snelle beslisserprijs bedraagt namelijk
€ 3800,- . Dit is inclusief workshops familieopstellingen, intervisie, trainingsmateriaal en verblijfkosten.

Na 24 juni gaat de prijs met € 1000,- omhoog. Uiteindelijk loopt de prijs op tot € 5950,-. De originele vaste prijs.

We starten op 19 september 2023.

De training bestaat uit 7 modules, tussentijdse intervisie en 2 workshops familieopstellingen.

Meld u direct aan.

“De begeleiders zijn echt heel goed in hun vak, weten ons zeer goed te begeleiden en brengen ons steeds tot nieuwe inzichten. Echt super.”

Wibo Haverkate

zelfstandig organisatieadviseur

”Ik heb de kracht van opstellingen leren kennen en toepassen. Dat heeft zowel voor mezelf als mijn klanten een enorm effect gehad. Ik heb een grotere orderportefeuille wat ik echt aan deze training wijt”

Hans Kreutzkamp

zelfstandig trainer, adviseur en coach

We starten op 21 september 2022. De training bestaat uit 7 modules, tussentijdse intervisie en 2 workshops familieopstellingen. U leert systemisch te werken – met organisatieopstellingen en andere innovatieve interventies – om in complexe situaties mensen, teams en organisaties te inspireren tot diepgaande verandering.

“Organisatieopstellingen is het ultieme middel om systeemkunde en het werken met mensen bij elkaar te brengen. Het werken daarmee heeft me op meerdere vlakken een enorme verbetering van mijn effectiviteit en doeltreffendheid van mijn eigen handelen gegeven”

August Heij

geassocieerd partner van Van de Bunt Adviseurs

“Ik heb geleerd om met opstellingen te werken, hoe systemen doorwerken in het gedrag van mensen en mijzelf. Ik ben onder de indruk van de impact, maar ook te zien hoe je het kan hanteren”

Yvette van Dok

zelfstandig projectleider en trainer