& Teams op de rit

Voor optimale samenwerking in en tussen teams

Hoe effectief zijn uw teams? Zijn ze klaar voor de veranderingen die gaan komen? Of constateert u belemmeringen, onderlinge fricties en gevoeligheden en mogelijk daaruit voortvloeiende incidenten?

Dat vraagt om actie. Wij kunnen u daarin ondersteunen.

Wij hebben de afgelopen 20 jaar veel ervaring opgedaan. Vele teams begeleid en we hebben gezien wat werkt. Een aanpak ontwikkeld die kort en krachtig is, zeer efficiënt en doeltreffend.

Waarin bieden we een oplossing

Teams die lopen, maar de ontwikkeling stagneert:

 • Teamleden spreken elkaar niet echt aan, er hangt een ons kent ons sfeertje, werk wordt zoveel mogelijk solitair opgepakt en vernieuwingen gaan traag.

Teams waar zaken niet lopen, zoals:

 

 • Binnen het team zijn conflicten, er is een hoog verzuim, informeel leiderschap, “ja” zeggen en “nee” doen.
 • Er is veel onvrede en miscommunicatie binnen het team. Ondanks alle aandacht die het krijgt, blijft het bestaan.
 • Aansturing en aanspreken van teamleden is erg lastig door de onveilige sfeer. Teamleden nemen alles heel persoonlijk.
 • Getraumatiseerde teams. Ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
 • Als ‘Wij zijn allemaal gelijk’ spanning tussen de verschillende lagen geeft, de rollen onduidelijk worden, het management haar/zijn positie lastig kan innemen en dit resulteert in incongruentie in aanpak.
 • Het management kan niet meer vrij acteren en is zijn positie kwijtgeraakt. Reageert soms emotioneel op situaties.

Wat bieden we

Een kort traject van ongeveer 4 dagen. Resultaat:

 • Teamleden en management hebben scherp hoe de huidige situatie heeft kunnen ontstaan.
 • Management en teamleden weten dit te voorkomen.
 • Vertrouwen in elkaar en in de toekomst is terug.
 • Teamleden weten wat ze moeten oppakken om de samenwerking beter te laten werken.
 • Teamleden nemen verantwoordelijkheid, gaan ergens voor staan en spreken elkaar aan.

Wat maakt ons uniek

 • Kort traject; is daardoor overzichtelijk en spaart kosten.
 • We maken gebruik van de systemische ziens- en werkwijze. We interveniëren in het team als geheel. Daarmee gaan we voorbij aan de schuldvraag en het zoeken naar de ‘zwarte piet’ in het team. Dit biedt veiligheid en verbinding wat van essentieel belang is. Je met elkaar veilig voelen in een omgeving die veel van je vraagt.
 • De werkwijze heeft een duurzaam karakter:
 • Je komt bij de kern.
 • Implementatie vindt direct plaats.
 • Preventieve werking: door de meegegeven kennis over organisatiesystemen en onderliggende mechanismen.
 • Seniors in ons vak met allen ons eigen expertise.

Benieuwd of dit iets voor u is? Neem vrijblijvend contact met ons op.