& Ons team

Wieger Janse

studeerde sociale -, arbeids- & organisatie psychologie en volgde internationale trainingen systeemwerk: werken met organisatieopstellingen. Hij heeft 26 jaar ervaring als organisatieadviseur en begeeft zich op het vlak van organisatie- , team-  en persoonlijke ontwikkeling.

In zijn beginjaren werkte hij als trainer/adviseur voor verschillende  bureaus en verzorgde hij trainingen en Management- development  trajecten in organisaties. Als zelfstandige heeft hij zich ontwikkeld als specialist op het terrein van  samenwerking en wordt veelal betrokken bij situaties waar het gaat om hardnekkige cultuurcomponenten, terugkerende problemen, waarbij betrokkenen geen grip op de zaak krijgen.

Daarnaast is hij gastdocent bij het Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie ontwikkeling, was gastdocent bij de Baak, managementcentrum, en de Hanzehogeschool Groningen. Hij verzorgt trainingen in het leren interveniëren in complexe organisatiesystemen en is organisator van verschillende congressen op bovenstaand gebied.

zelfontwikkeling-trainer-hettybroeders_v2

Hetty Broeders

heeft de academie voor lichamelijke opvoeding gedaan en is later opgeleid tot psychomotorisch en cranio-sacraal therapeut. Zij heeft vanaf 1998 trainingen en seminars gevolgd bij diverse internationaal gerenommeerde opstellers.

In 2015 de opleiding Lean Six Sigma Black Belt gedaan.

Heeft 14 jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt en van 2001 tot en met 2009 een praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en familieopstellingen gehad. Tevens is zij vanaf 2001 actief als trainer en workshopbegeleider organisatieopstellingen, als team- en managementbegeleider bij samenwerkingsproblemen en verzorgt zij personal coaching trajecten (zie: http://www.hettybroederscoaching.nl).

Sinds augustus 2009 richt zij zich geheel op coaching, training en management- en teambegeleiding. Daarnaast geeft ze workshops en trainingen familieopstellingen voor professionals.

Ze is gefascineerd door het raken van de diepere organisatiedynamieken en persoonlijke drijfveren van professionals zodat er weer ruimte komt voor creatie en verbinding. Ze maakt hierbij o.a. gebruik van non-verbale methodieken.

Werkte als  gastdocent voor de Hanzehogeschool, als trainer in Binnenstebuiten Ondernemen, heeft diverse seminars “Spelen met opstellingen” georganiseerd en aan verscheidene congressen een bijdrage geleverd.

In augustus 2015 in Cusco Peru een dagtraining “Systemisch kijken en werken binnen je organisatie” in het Spaans gegeven.

Sinds 1988 vormen Wieger en Hetty een echtpaar.

Netwerkpartners

Jan den Hollander

Jan den Hollander

studeerde technische natuurkunde en bedrijfskunde en nam later deel aan een internationale opleiding voor  organisatieadviseur en trainer (IOD). Hij adviseert al meer dan 30 jaar overheden, instellingen en organisaties van professionals. Ondermeer in de gezondheidszorg, over planning en control, bestuurlijke informatievoorziening, (de)centralisatie-vraagstukken, interactieve beleidsvorming en over het voor sturing toegankelijk maken van, dan wel de regie nemen in complexe situaties. Hij is tevens (kern)docent bij Publiek Domein, Sioo en de NSPOH met name waar het om laatstgenoemde onderwerpen gaat.

Hoewel primair werkzaam als organisatieadviseur, komt hij de laatste jaren steeds meer in de rol van trainer en coach en sparringpartner voor managers. Hij begeleidde Management-development trajecten, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van betrokkenen direct leidde tot veranderingen in hun organisatie. Hij probeert andere manieren van kijken te introduceren waardoor nieuwe oplossingen zichtbaar worden. Het begrijpen van de dynamiek van bepaalde situaties met behulp van een goede krachtenveldanalyse is belangrijk in zijn wijze van  werken.

Eric den Heijer

Eric den Heijer

studeerde in 1987 af als drs. Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Daarna werkte hij 15 jaar in diverse interne adviesfuncties binnen zowel profit als non-profit organisaties. In 2002 richtte hij zijn eigen trainings- en adviesbureau op.

Vanuit dit bureau werkt hij als trainer, adviseur en coach aan het ontwikkelen van leiderschap op alle niveaus in organisaties. Tot zijn klantenkring behoren o.a. grote en middelgrote bedrijven, alsmede universiteiten, ziekenhuizen en gemeenten.

Sinds hij in 2007 kennis maakte met de kracht van systemisch kijken en het werken met opstellingen, is dit een fundamentele basis onder zijn advies- en trainingswerk geworden. De kern van zijn werk als teamcoach is ‘anders kijken’. Door inzicht te geven in onderliggende dynamieken en processen, weet hij stagnerende teams weer vlot te trekken.

Hij werkt vanuit een heldere structuur en met duidelijke kaders, zodat er daadwerkelijk ruimte ontstaat voor een constructieve dialoog. Deelnemers omschrijven zijn manier van werken als kort en krachtig, confronterend waar nodig, en altijd vanuit een basis van respect.  Hij pakt graag de grote dingen aan. De zaken die er toe doen. En vertaalt deze in kleine, concrete stappen. Stap voor stap, samen met u.

Yvette van Dok

Yvette van Dok

studeerde Business and Consumer Science aan de Landbouw Universiteit in Wageningen en volgde daarna opleidingen in talentmanagement, organisatieopstellingen en projectontwikkeling. Na een internationale periode van 15 jaar als projectmanager in Latijns Amerika, Afrika en Azië, is zij in 2002 in Nederland haar eigen bedrijf gestart.

Met Co-Motion Consult richt zij zich op de ontwikkeling en coördinatie van (internationale) projecten, bedrijfsadvisering, training en coachen van individuen, organisaties in de private sector en overheid.

Zij gelooft er sterk in dat ieder mens een uniek talent heeft. Herkenning en inzet van dit natuurlijk talent is de beste manier om een succesvolle professional te worden. Haar talent is “mensen in beweging zetten”. Zij ondersteunt professionals en ondernemers in de ontwikkeling van hun talent en de realisatie van hun idealen. Yvette weet door een nuchtere en pragmatische manier van kijken de juiste vragen te stellen, waardoor mensen, teams en organisaties (weer) in beweging komen.

Peter Rohmer

Peter Rohmer

Trainer coach

Peter studeerde psychologie en heeft vele trainingen op het gebied van persoonlijke en teamontwikkeling gevolgd. Hij is als coach, trainer actief in uiteenlopende ontwikkeltrajecten.

De essentie zit in zijn ogen in het omarmen van het heden. Van daaruit ontstaat verbinding en energie om met elkaar de verandering vorm te geven.  Dit proces zet Peter graag in uw organisatie in beweging. Ook in organisaties die worstelen met hoge werkdruk, frustraties rondom verantwoordelijkheid en behalen van doelstellingen.

Naast zijn werk als trainer beheert Peter een Bed en Wellness aan de rand van de Veluwe. Daar creëert hij een ‘Plek onder Bomen’ waar die in praktijk brengt wat hij in organisaties traint.

Elsa Stegenga

Elsa Stegenga

studeerde bestuurlijke informatiekunde aan de RUG en heeft zich daarbij geschoold in coaching en persoonlijke effectiviteit. Zij werkte de eerste vijf jaar van haar carrière als adviseur bij PricewaterhouseCoopers. Daarna is zij een aantal jaar werkzaam geweest bij het CJIB in diverse functies op het gebied van advies en bedrijfsvoering. Daarnaast bestonden haar werkzaamheden uit het faciliteren van workshops, het coachen van medewerkers en het begeleiden van teams, zowel binnen als buiten het CJIB.

Vervolgens heeft ze de overstap gemaakt naar het adviseurschap bij Het Zuiderlicht management adviseurs in Groningen, met daarbij de focus op management development, (zelfsturende) teamcoaching en intervisie.

Inmiddels is ze als zelfstandig organisatieadviseur en coach werkzaam, met name op het vlak van persoonlijke- en teamontwikkeling.