Grip op complexe vraagstukken in het publieke domein

Het projectbureau van een grote gemeente vraagt van ons een training in grip krijgen op complexe vraagstukken in het publieke domein.

Het projectbureau heeft te maken met vraagstukken die steeds complexer worden. Bovendien trekken ze zich vaak niets aan van organisatiegrenzen en strekken ze zich uit over meerdere organisaties. Velen hebben daar dan een deelverantwoordelijkheid in, maar meestal is er niemand, die de formele positie en of bevoegdheid heeft het hele oplossingsproces naar zich toe te trekken. Op de één of andere wijze dient er toch een werkbare situatie te ontstaan en voortgang geboekt te worden.

Hoewel de projectleiders ervaring hebben met het sturen van processen, valt het hun lastig om grip te krijgen in verschillende projecten. In dit soort situaties is er een continue veranderende interactie tussen alle partijen. Het is een dynamisch speelveld.

We bieden een training aan waarin we langs twee wegen het dynamische veld verkennen. Zowel meer intuïtief als analytisch. Op grond van de analyse leren we hun een processtrategie te ontwikkelen. Door te werken met de eigen casuïstiek kan het geleerde direct in de praktijk worden toegepast. De verschillende trainingsdagen bieden de mogelijkheid om praktijkervaringen in de daarop volgende trainingsdag als input te gebruiken. De implementatie vindt daardoor tijdens het traject plaats.

Enkele quotes uit onze laatste training bij de gemeente:

 

  • “Eyeopeners geven een totale andere manier van kijken, die zeer effectief blijken”
  • “De meest vernieuwende training sinds jaren”
  • ”Vanaf de eerste dag direct toepasbaar”
  • “Trainers zijn zeer deskundig”