Spanning tussen management en team

Een forensisch psychiatrisch centrum (justitiële inrichting voor TBS) vraagt onze ondersteuning bij de begeleiding van een team.
Er hebben binnen het team verschillende incidenten plaatsgevonden waarbij medewerkers grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zowel naar collega’s als naar cliënten. Voor de directie en het management is dit gedrag niet toelaatbaar en treden daar tegenop. De medewerkers vinden de reactie van het management overdreven. Zij ervaren zich niet gezien door het management. Het gedrag van de patiënten is complex en dat vraagt veel van hen. Naar hun idee heeft het management daar te weinig zicht op.

In het gesprek met het management komt naar voren dat deze incidenten niet op zichzelf staan. Geregeld komen er bij teams incidenten voor. De vraag trekken we breder. Het gaat niet alleen om een team wat ontspoort is op de rit te krijgen, maar ook om het management tools aan te reiken om zorg te dragen dat teams niet langzaam ontsporen.

We constateren dat er sprake is van een parallel proces (zie ook het blog: Waarom problemen terugkeren). Doordat het team continu met grensoverschrijdend gedrag van clënten te maken heeft, vervagen ook de eigen grenzen. Langzaamaan sluipt het grensoverschrijdende gedrag het team in.

Als eerste organiseren we met het management een dag om beter zicht te krijgen op deze situatie en te onderzoeken wat het van hen vraagt. Hoe krijgen ze grip, houden ze grip en weten ze elkaar hierin te vinden.

Daarna organiseren we twee teamdagen, welke in het teken staan van met elkaar zicht krijgen op waarom zaken lopen zoals ze lopen, te ontdekken wat een ieders rol hierin is en om met elkaar een nieuw idee te ontwikkelen voor het samenspel in de toekomst. Daarbij is er ook veel aandacht voor het herstellen van de verbinding tussen directie/management en het team en de erkenning voor de verschillende leidende principes binnen de organisatie.

De organisatie heeft te maken met 3 leidende principes:

  • De maatschappelijke en politieke (er mag niets misgaan vanuit politiek oogpunt en de maatschappij wil eigenlijk van TBS-ers af)
  • Het in- en opsluiten van gedetineerden (gericht op straf)
  • Het behandelen van patiënten (gericht op herstel)

Deze verschillende leidende principes hebben elk een andere oriëntatie en kunnen ook strijdig met elkaar zijn. Juist waar het conflicteert, dient het gesprek gevoerd te worden en met elkaar scherp gemaakt te worden hoe hiermee om te gaan.