& Succesvol organiseren

Bereikt u de resultaten die u heeft beoogd?

Elke verandering vraagt van medewerkers om te kijken naar hun rol, de onderlinge samenwerking en de wijze hoe ze daar invulling aan geven. Dat is een proces wat veelal in de praktijk dient uit te kristalliseren. Zaken worden dan aangescherpt en voor ontstane problemen oplossingen gezocht.

Toch blijkt dat niet zo eenvoudig te zijn. Veel veranderingen verzanden of bereiken niet de resultaten die men had beoogd. Organisatieleden vallen terug in oud gedrag, dat niet functioneel is in de nieuwe situatie.

Wat kunnen wij u bieden?

Wij bieden een aanpak die naadloos aansluit bij de huidige praktijksituatie en de organisatie leert daar op een effectievere manier mee om te gaan. Dat doen we op de volgende manier:

 • We creëren inzicht in waarom zaken lopen zoals ze lopen, zodat een ieder begrijpt dat het huidige gedrag heel logisch is. Waarin het functioneel en disfunctioneel wordt.
 • Daardoor ervaart iedereen direct effect en ontstaat er een vliegwielwerking.
 • We kijken naar de organisatie als geheel en het aanwezige krachtenveld.
 • We coachen managers, teams en medewerkers om uit het automatisme te stappen en ondersteunen hen in het ontwikkelen van effectiever gedrag.
 • We coachen waar nodig direct in relevante werksituaties.
 • We reiken een sturings- en hanteringsinstrumentarium aan om het continue proces op koers te houden. Want als je niets doet, verval je weer in de oude routine.

Wat maakt onze aanpak effectief?

 • Door aandacht voor de wortels en geschiedenis van een organisatie/team en te zien wat uit de geschiedenis doorwerkt, en
 • Te kijken naar de impact van de aard van het werk zonder op zoek te gaan naar de “zwarte piet”,
 • Begrijpen mensen waarom het allemaal op die specifieke manier loopt zonder zich beschuldigd te voelen,
 • Vanuit dat inzicht en die veiligheid verandert het gedrag vanaf het begin. Implementatie vindt direct plaats.
 • We interveniëren in de organisatie als geheel. Lokale en overallproblemen kunnen makkelijk in samenhang opgepakt worden.
 • Het focus ligt op wat mensen doen niet op wat ze zeggen. Er is geen oordeel in de zin van goed en fout, wel onderzoeken we wat er beter werkt.
 • Het brengt mensen snel tot de kern van waar het om gaat.
 • Er gaat een preventieve werking uit van de inzichten over organisatiesystemen en onderliggende mechanismen waardoor een ieder sneller weet bij te sturen.

Spreekt je dit aan? Neem dan contact op.