Stel iedereen wil veranderen: 3 tips voor succes

25 april, 2016 - Hetty Broeders

Reacties zijn niet beschikbaar voor dit bericht.

Stel iedereen wil veranderen.

Laten we stellen dat je in een ideale situatie zit. Mogelijk heb je het ook wel eens meegemaakt. Je bent het allemaal roerend met elkaar eens. Iedereen wil graag veranderen. Je hebt de nadrukkelijke intentie uitgesproken om het nu echt anders te gaan doen.

Onder slogans als ‘Afspraak is afspraak’, ‘de gewone dingen goed doen’, ‘het gesprek aangaan’, ‘de basis orde’, etc.  Wordt de verandering ingezet. En toch zie je ondanks de positieve intentie het  oude gedrag binnen de kortste keren weer terug.

Val je ook terug in oud gedrag?

Je kent het wel. Gedrag dat typisch bij de organisatie hoort. Het lijkt wel onveranderbaar. Elke keer komt het terug, ondanks alle goede voornemens om het te veranderen. Als je goed kijkt, doe je er zelf ook aan mee. Ook jij ontkomt er niet aan.

Gek toch als iedereen het anders wil?

Als ander gedrag effectiever is dan is het toch gek dat we het oude blijven vertonen? Maar we zijn toch niet gek? Blijkbaar is het gedrag dat nu eenmaal bij de organisatie automatisch ontstaat ook heel functioneel. Alleen niet altijd. Zo heeft elke organisatie automatisch gedrag wat vaak heel effectief is, maar niet altijd. Juist omdat het zo effectief is blijft het bestaan.

Als voorbeeld: het automatisch gedrag bij de overheid  is het wat minder scherp spelen, speelruimte houden, de eigen positie bewaken. Dit is functioneel omdat je in een positie van onderhandeling niet alle kaarten meteen op tafel legt. De ander kant is dat het integraal werken, snel gericht opereren waar dat nodig is, niet makkelijk te realiseren is. Je ziet dan ook dat bij overlap, mensen vragen waar ze verantwoordelijk voor zijn en waarvoor niet. In plaats van de verbinding te zoeken en samen aan de slag te gaan. Automatisch gedrag is ook, als directe actie nodig is, eerst de veiligheid te zoeken, marge te houden, je te committeren, maar wel zo dat je niet helemaal vast zit.

Hoe dan toch succesvol veranderen?

Wat is nodig om gedrag succesvol te veranderen?

(H)erkennen van de functionaliteit van oud gedrag.

Juist door te begrijpen waarom zaken lopen zoals ze lopen. De gedragspatronen, die nu eenmaal bij de organisatie automatisch ontstaan, te begrijpen. Te zien wanneer ze functioneel zijn, maar ook te weten wanneer ze niet functioneel zijn en te leren daar op een andere manier mee om te gaan.

Maak veranderen tot een ontdekking.

Als de organisatie in verandering is, ontstaat er druk om die te laten slagen. Dat geeft stress. Stress versterkt automatische gedrag en brengt u verder van huis. Door de weg waarlangs je verandert centraal te zetten, maak je de verandering tot een ontdekking waarbij de doelen richtinggevend zijn. Dat geeft ruimte aan nieuw gedrag waardoor u sneller uw resultaten bereikt.

Verander in de praktijk.

Het gaat niet om wat mensen zeggen, maar om wat ze doen. U weet ook dat met alleen verbeterlijstjes en goede voornemens u er niet gaat komen. Laat de verandering daarom in de praktijk vorm krijgen. Laat mensen ervaren dat het werkt. Door samen vraagstukken op te pakken, te zoeken naar oplossingen en het tackelen van problemen. Te ontdekken dat als u het net even anders doet, het beter werkt.

Leer tegensturen.

Dit proces gaat niet vanzelf. Vanzelf krijgt u automatisch gedrag. U dient hier bewust op tegen te sturen op de juiste momenten. Dat vraagt inzicht, scherpte en de juiste aanpak en instrumenten.

Wat kunnen wij u bieden.

Wij bieden een aanpak die u begeleidt in het ontdekken van het automatische gedrag, de functionaliteit en disfunctionaliteit daarvan en hoe je daar met elkaar op kunt tegensturen.  Zie verder bij: Organisatiecoaching of neem direct vrijblijvend contact op.

Deel dit artikel:

Hetty Broeders