Bent u een (aanstaande) coach van zelfsturende teams?

3 november, 2016 - Wieger Janse

Reacties zijn niet beschikbaar voor dit bericht.

Veel organisaties zijn met zelfsturing aan de slag. We zien vele vormen, varianten en benamingen. We zien ook wisselende resultaten. Hoe effectief en zelfsturend zijn uw teams eigenlijk?

Hoe zelfsturend zijn uw teams?

Ondersteunt u als coach meerdere teams die zelf verantwoordelijk zijn voor hun prestaties en bent u geen eindverantwoordelijke? Of bent u teammanager van meerdere teams en coacht u hen naar meer zelforganisatie? Zo lang de teammanager manager blijft, kunt u eerder spreken van een coachend leidinggevende voor teams die zo autonoom mogelijk gaan functioneren of zoveel als mogelijk zelf organiserend zijn. In die vorm is er minder sprake van zelfsturing en wordt er toch nog makkelijker omhoog gekeken.

Wie is eigenaar van wat?

Bij pure zelfsturing gaat het om een kanteling van de organisatie. De manager, staffunctionarissen en ondersteunende diensten faciliteren de teams, zodat ze zelfstandig hun takenpakket kunnen uitvoeren. Teams zijn dan eigenaar en krijgen voldoende informatie en tools om daadwerkelijk zelf te sturen. Het werken met zelfsturende teams is dus iets van de gehele organisatie. Andere (tussen)vormen van zelfsturing zijn natuurlijk mogelijk. Het is ook daarbij nodig om er bewust voor te kiezen als organisatie, inclusief de veranderende rollen van het management en de staf.

3 tips die u gaan helpen op weg naar zelfsturing.

1. Zorg dat teams eigenaarschap gaan ervaren

Belangrijk is dat het team niet alleen gaat weten waarover het eigenaarschap heeft maar vooral zelf gaat ervaren dat ze eigenaarschap hebben. Ze dienen zó toegerust te zijn dat ze zelfstandig kunnen roosteren, personeel kunnen aannemen, kort ziekteverzuim weten te hanteren en andere taken kunnen uitvoeren die passen binnen de afgesproken kaders.

2. Laat teams van het begin af aan zelfsturend zijn

Bij een zelfsturende organisatie pur sang, zouden de teams idealiter zelf mogen kiezen voor het moment waarop ze ermee willen gaan starten. Van begin af aan ligt de verantwoordelijkheid van het proces dan bij het team, nadat helder gemaakt is dat de organisatie met zelfsturing aan de slag wil en hoe dat geïmplementeerd zal gaan worden.

3. Help teammanagers naar een andere rol met een cross-over

Is de organisatie wel aan het kantelen maar hanteert men nog de structuur van de teammanagers? Dan zouden zij op een goed moment een cross-over kunnen maken: iedere teammanager wordt teamcoach van de teams van een andere teammanager. Dit loslaten van de “eigen” teams vraagt meestal een duwtje in de andere richting.

Wilt u als (aankomend) teamcoach beter beslagen ten ijs komen in het coachen van uw teams?

Kom naar onze Training voor coaches van zelfsturende teams! In deze training komen alle aspecten aan de orde die nodig zijn voor het succesvol zijn van zelfsturende teams.

Kijk voor informatie op:

http//www.zelfsturendeteamscoachen.nl

Of neem contact op met:

Hetty Broeders        06-18882087           hetty@jansebroeders.nl
Elsa Stegenga         06-13496124            info@elsastegenga.nl

 

Deel dit artikel:

Wieger Janse