Do’s and don’ts voor coaches van zelfsturende teams

17 november, 2016 - Hetty Broeders

Reacties zijn niet beschikbaar voor dit bericht.

Als startende teamcoach kom je vaak in een andere rol. Heb je een leidinggevende functie gehad, dan was je gewend om vanuit de hiërarchische structuur je rol vorm te geven. En als coach lijkt de wereld op zijn kop te staan. In plaats van dat het leiderschap bij jou ligt, dient het leiderschap bij de teamleden te liggen en moeten initiatieven van onderop gestimuleerd worden. Daarbij komt dat de organisatie in het begin vaak ook nog lerende is en moeten de faciliterende factoren nog in stelling worden gebracht.

Een waar moet je beginnen als teamcoach. Je zal met vragen zitten als: “ Zal ik het team zijn zelfsturing laten bevechten? Of: “ Zal ik eerst met het team de juiste voorwaarden scheppen?” Kortom: “Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht?” In deze blog de belangrijkste do’s en don’ts.

Do’s voor teamcoaches

 • Als eerste je houding: luisterend, vragend, verhelderend, inlevend en ondersteunend zijn aan het proces
 • Het eerste jaar ben je naast coach ook een gids. Als je over veel inhoudelijke kennis beschikt, schroom niet het team die informatie te geven die het nodig heeft. Wees niet bang om in het begin naast coach ook expert te zijn
 • In de opbouw ondersteun je het team om:
  • Hun visie, ambitie en doelen helder te maken
  • Hun rollen en de daarbij horende taken, helder te krijgen
  • Slagvaardig te kunnen vergaderen
  • Met conflicten om te gaan
 • In de eerste periode zullen de veranderingen tot emoties leiden en zal oplossingsgericht coachen meer rust, focus en helderheid geven
 • Ruimte geven aan het mogen leren, ook aan jezelf
 • Je stemt af met de manager, het liefst vanaf het begin zodat deze het ontwikkelproces van het team kan ondersteunen

Don’ts voor teamcoaches

 • Op vragen van het team de bal terugspelen met een wedervraag; “ wat denk je zelf?”
 • Beslissingen nemen voor het team en knopen doorhakken
 • Oplossingen aanreiken. Reik bijvoorbeeld mogelijkheden aan zodat ze zelf kunnen kiezen
 • Vanzelfsprekend uitvoerende taken van management of team overnemen. Als er een vraag komt, onderzoek eerst of het past, eenmalig is en wiens probleem het is. Voor het weet ben je je positie als procesbegeleider kwijt
 • Je ziet van alles, je signaleert en benoemt het, doch als het team dit zelf niet als een probleem ervaart dan is het (nog) geen vraag van het team om er wat mee te gaan doen

Wil je als (aankomend) teamcoach beter beslagen ten ijs komen in het coachen van je zelfsturende teams?

Volg de leergang ‘Het coachen van zelfsturende teams’.

Naast specifieke kennis over zelfsturing, veel doen en ervaren, vooral ervaringsgericht leren. Omdat de leergang bestaat uit 10 dagen, verspreid over 2017, is het goed te combineren met je werk en kan het geleerde direct worden toegepast in de praktijk.

De start is in maart 2017 op het mooie bosrijke Landgoed Zonheuvel in Doorn.

Kijk voor informatie op: http://zelfsturendeteamscoachen.nl of neem contact op.

Deel dit artikel:

Hetty Broeders