De eerste stappen op weg naar zelfsturing

1 december, 2016 - Wieger Janse

Reacties zijn niet beschikbaar voor dit bericht.

Veel organisaties stellen ons de vraag hoe ze aan de slag kunnen gaan met zelfsturing. Vaak hebben ze zich al verdiept in de ideeën en verschillende boekjes gelezen, maar komen ze er achter dat er weinig informatie is over de stappen. Want de weg naar zelfsturing is een reis, een ontdekking, waar geen standaard stappenplan voor is. Althans dat is de boodschap. Maar ja, zonder enige planning van stappen kan je vaak helemaal niet op reis. Vandaar hier enkele stappen waar je mee van start kan.

De eerste stappen

1. Start met een kopgroep en ga op onderzoek
Er is veel geschreven en veel organisaties zijn al van start gegaan met zelfsturing. Ga op onderzoek en ga het gesprek aan met andere organisaties in een kleine kopgroep

2. Formeer een projectgroep
Start een projectgroep bestaande uit bijvoorbeeld teammanagers, ondersteuners, de verantwoordelijke manager en een projectleider. Zorg dat je voldoende kennis in je groep hebt zitten. Deze projectgroep vervult allerlei voorbereidende activiteiten zoals de communicatie met medewerkers over het proces. Zij zorgen dat de verschillende onderwerpen worden onderzocht met de betrokkenen en dat er plannen worden gemaakt over de eerste stappen.

3. Ga het gesprek aan
Ga het gesprek in de organisatie aan met de mensen die van specifieke onderwerpen iets weten. Zorg voor een brede participatie onder het motto: ‘wie er wat van weet mag erbij aansluiten’. Zo verken je verschillende onderwerpen als kwaliteit, ondersteuning, communicatie, planning, teamontwikkeling etc. en kom je tot een plan.

4. Formuleren van gedeelde visie
Een belangrijke taak van de projectgroep is het komen tot een gedeelde visie die door medewerkers zelf is geformuleerd. Deze visie is bij de voorloper fase voor de teams weer onderlegger en uitgangspunt bij alle te nemen stappen.

Voorloper fase

In de voorloper fase worden op allerlei manieren door de hele organisatie heen voorbereidingen getroffen om de organisatie klaar te maken voor zelfsturende teams.

5. Stel kaders op
Als management dienen duidelijke kaders meegegeven te worden. Dat is een iteratief proces. Kaders is iets wat in afstemming met het team gaat. Zo worden ook in een latere fase de teamresultaten in onderling overleg afgestemd.

6. Ondersteuners bereiden zich voor
Ondersteuners en specialisten binnen de organisatie gaan zich voorbereiden op de samenwerking met de voorloper teams. Aan de hand van de kaders, is verkend welke consequenties het heeft voor de werkzaamheden van de teams en welke taken bij de teams zullen komen en welke mogelijk verschuiven. Vanuit hun eigen vak verwerken zij een aantal kernpunten in een workshop waar een zelfsturend team aan kan deelnemen. Op deze wijze dragen zij kennis over naar teams en gaan zij in gesprek over de nieuwe situatie. Teams krijgen zo meer kennis van een bepaald vakgebied, zoals bijvoorbeeld financiën of werving en selectie. Ook ICT, kwaliteit en samen leren en verbeteren zijn hierin belangrijke onderwerpen.

7. Ervaringen delen en verder bouwen
De ervaringen van de voorlopers en de ondersteuners worden in een bijeenkomst gedeeld met collega’s die nog zullen starten. De voorbereidende activiteiten krijgen een vervolg in een meer structurele samenwerkingsvorm, de leerkring, waarin leren en delen op de voorgrond staan.

8. De teamleiders bereiden zich voor
De teamleiders kunnen zich gaan voorbereiden op hun rol als coach. En het langzaam overdragen van hun taken aan het team. Aan te raden is dat teamleiders van andere teams dan hun eigen team, teamcoach worden. De meeste teamleiders volgen een opleiding tot coach. Een advies, volg wel een Training voor coaches van zelfsturende teams en niet een coachingsopleiding. Dat schiet echt te kort. Wij verzorgen een passende training.

Kijk voor informatie op:

http//www.zelfsturendeteamscoachen.nl. In deze training komen alle aspecten aan de orde die nodig zijn voor het succesvol zijn van zelfsturende teams.

Of neem contact op met:

Hetty Broeders        06-18882087          hetty@jansebroeders.nl

In ons volgende blog meer over de stappen met de teams zelf.

Deel dit artikel:

Wieger Janse